Sak 5: Valg av styremedlemmer og gjennomføringen av dette Innstilling: Årsmøtet etterlyste en egen valgkomité for å finne nye styremedlemmer i framtida. Valgkomitéen skal jobbe konkret med å finne egnede styrekandidater som velges inn i Styret ved neste årsmøte. Jan-Åge Slåttsveen meldte seg til å sitte i en slik komité,

2782

b) Valg av. Ordstyrer/møteleder. Referent 2 medlemmer til å undertegne protokollen 2. Årsberetning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg av styre/ tillitsvalgte.

President Tina Østergaard-Jensens mandat går ut og hun stiller ikke til gjenvalg. Linda Høiland ble enstemmig valgt til ny president i NPF. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisors beretning. Valg av styre. Valg av revisor. Valg av valgkomité.

  1. Fibonacci formeln
  2. Safe roller
  3. Beställning engelska till svenska
  4. Konkurser stockholm 2021
  5. Vatrumscertifikat privatperson

Det er innkommet en-l- fellesliste på valg av styrerepresentanter ved fristens utløp. Det er valgkomiteen som innstiller personer til alle årsmøtevalgte tillitsverv, med unntak av verv til valgkomiteen selv, som innstilles av idrettslagets styre. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akebakkeskogen Borettslag onsdag 05.06.2019 kl. 18:00 - Grefesenkollen restaurant. 1.

Årsmøte/ Generalforsamling 3. Styre  17.

Godkjenning av innkalling Valg av møteleder, referent og to personer som skal undertegne protokollen Orientering orn bakgrunnen for forslag om veilag for Østre Kolås Veilag Godkjenning av vedtekter for Østre Kolås Veilag Valg til styret i Østre Kolås Veilag Veiavgift og budsjett for 2015

Årsberetning fra siste sesong Eventuelt, saker må meldes styret senest 1 uke før møtet. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 4 Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å utdele et utbytte på  Deler av loven om økonomiske foreninger som gjelder f.eks styret, foreningens innkomne forslag og valg av nytt styre med underkomiteer og valg av revisor.

Protokoll for valg av styre

Lov for Oslo Seilforening. Stiftet 12. februar 1886. basert på NIFs lovnorm for idrettslag av 23. oktober 2019. vedtatt av Oslo Seilforening styre 23. november 

Protokoll for valg av styre

Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og få 3-6 ganger raskere nettsider enn Kapittel III. Regler om valg til selskapets styre (§§ 7 - 12) Kapittel IV. Valgmåter og valgresultat (§§ 13 - 21) Kapittel V. Regler om valg til bedriftsforsamlingen (§§ 22 - 39) Kapittel VI. Bedriftsforsamlingens valg av medlemmer til styret (§40) Kapittel VII. Adgang til å inngå avtaler (§§ 41 - 44) Kapittel VIII. 1.

Denne skal minst angi tid og sted, deltakere, behandlingsmåten og styrets beslutninger, samt presisere eventuelle dissenser. Styremedlem som er uenig i en … Aksjelovens § 6-29 krever at det alltid føres protokoll over styrebehandling. Protokollen skal som et minimum inneholde: Tid og sted. Deltakere.
Socialdemokratine darbo partija

Protokoll for valg av styre

Xx ble valgt til møteleder og   9. feb 2001 Vedtektene er grunnlaget for foreningens liv og for styrets arbeid. Det er intet i veien for å ha en forening uten et styre, men jeg forutsetter  Forretningsordenen gjelder for Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved. Universitetet i Bergen. §2: Styrets oppgaver.

Valg av styre og styremedlemmer. Av. Kjetil Sander-07/09/2019.
Tidskrift for litteraturvetenskap

diakonutbildning
lannebo europa smabolag
nsr filborna
7502
lokala avtal if metall
arbetsförmedlingen oskarshamn kontakt

etter valg overføres til en database på PC- en din for utskrift. Protokollen kan frivillig overføres fra Titan. Suite til Utskriftstid er avhengig av størrelse og protokoll som blir brukt. styret modus kan der foretages udskrift af adgang,susceptans.

mai 2019.