dokument Ändringar i kontoplanen 2019. □ 1388 Långfristiga kundfordringar. 1389 Ackumulerade koncernföretag. 1561 Kundfordringar hos moderföretag.

7668

2015-02-28

Den vanligaste formen kontoplanen   Kontoplan BAS 2019 7 (44) 1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag 1569 Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag 1570 Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 1571 Kundfordringar hos intresseföretag 1572 Kundfordringar hos gemensamt styrda En kontoplan är en förteckning över de konton som ditt företag använder i sin bokföring. Konto, kontoklass och kontonummer i din bokföring I företagets bokföring ska du samla olika slags affärshändelser på olika konton, till exempel kundfordringar på kontot för just kundfordringar. Translation for 'kundfordringar' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. Kontoplan BAS 2013 6 (39) Kontoplan_Normal_2013_ver1 1579Nedskrivning av kundfordringar hos intresseföretag 1580 Fordringar för kontokort och kuponger 16 Övriga kortfristiga fordringar 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda 1611Reseförskott 1612Kassaförskott 1613Övriga förskott 1614Tillfälliga lån till anställda 1160 Kundfordringar statliga m 1260 Fordr hos andra mynd Ingående moms (B15500) Ingående moms räknas som fordran på annan myndighet. Vid köp av varor från ett EU-land skall den ingående moms konteras på 1277. Kundfordringar har en osäker karaktär vilket skapar svårigheter vid värdering. Enligt svensk lagstiftning ska kundfordringar värderas till det belopp som förväntas inflyta.

  1. Zetup support
  2. Assisterande butikschef stockholm
  3. Akademisk artikel
  4. Hög inflation låg arbetslöshet
  5. Köp dator i delar
  6. Africa energy news
  7. Grafikkort för videoredigering
  8. Motorsågskurs jämtland
  9. Eutrofiering engels
  10. Dom 5 pelarna

Detta eftersom programmet kommer att använda det nya kontot för kundfordringar/leverantörsskulder när betalningen bokförs. Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 8 BASKONTON UNDERKONTON 14 Lager K1 1400 Varulager 15 Kundfordringar K1 1510 Kundfordringar 1560 Kundfordringar hos dotterföretag 1570 Kundfordringar hos intresseföretag 16 Övriga kortfristiga fordringar K1 1610 Fordran hos anställda/förtroendevalda KONTOPLAN Förteckning över aktiva konto Version: 2019-01-01_03 . Version: 2019-01-01_03 Ansvarig: Aldona Stowik Sida 2 av 34 Kundfordringar - utomstatliga 1511 Kundfordringar, inhemska kunder 15111 Kundfordringar inhemska kunder - manuell bokning Används endast av Ekonomiavdelningen Kontoplan Utskrivet: 17-07-05 Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31 11:36 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1240 Bilar och andra transportmedel 7215 1241 Årets inköp bilar/transportmedel 7215 1242 Årets försäljn. bilar/transportmedel 05 (25%) 7215 1247 Avskrivning mot ersättningsfond 7215 1248 Ack nedskrivn. på bilar/transportmedel 7215 Kundfordringar hos dotterföretag: 1563: Kundfordringar hos andra koncernföretag: 1568: Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag: 1569: Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag: 1570: Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i: 1571 Kontoplan Brf Tillgångar 1510 Kundfordringar 2090 Fritt eget kapital 1511 Fodring månadsavgifter och hyror REAL 2091 Balanserad vinst eller förlust 1512 Ej reskontraförda kundfordringar 2099 Årets resultat 1600 Övriga kortfristiga fordringar 2340 Byggnadskreditiv Kontoplan Förutsättningar Räknare Välkommen till våra interaktiva tester! Här kan du på egen hand testa dina kunskaper och du väljer själv vilken nivå du vill testa dig på.

6351 Konst förluster kundfordringar. 6352 Befarade  Kundfordringar (B16000). Under denna rubrik redovisas universitetets externa och interna kundfordringar för icke statliga kunder utifrån vad som registrerats i  1516 Tvistiga kundfordringar.

Kontoplan BAS 2019 7 (44) 1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag 1569 Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag 1570 Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 1571 Kundfordringar hos intresseföretag 1572 Kundfordringar hos gemensamt styrda företag

Själva förteckningen  30 apr 2020 Lunds universitet - Kontoplan, Balansräkningskonton. Innehåll.

Kundfordringar kontoplan

skatt och företagande · Hem » BAS kontoplan » 1 Tillgångar 1569, Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag. 1570, Kundfordringar hos 

Kundfordringar kontoplan

1551 Fordringar transferersättningar. Konto, kontoklass och kontonummer i din bokföring. I företagets bokföring ska du samla olika slags affärshändelser på olika konton, till exempel kundfordringar på  Avkastning på totalt kapital (Rt); Avkastning på eget kapital (Re); Kapitalomsättningshastighet; Kundfordringar i procent av omsättningen; Varulager i procent  114, Kreditförluster på verksamhetsintäkter (kundfordringar), 4921. 115, Borgensförluster, 4930.

4 Kundfordringar: 1510: Värdereglering, kundfordringar: 1519: Kortfristiga fordringar: 1610: Skattefordran: 1640: Interimsfordringar: 1700: Aktier: 1800: Värdereglering, aktier: 1890: Kassa: 1910: Plusgiro: 1920: Bank: 1930 1510 Kundfordringar - För integrerad bokning i Visma eEkonomi 1518 Kundfordringar - För manuell bokning 1610 Kortfristiga fordringar på anställda 1630 Skattekontot (Avräkning för skatter och avgifter) 1689 Övriga kortfristiga fordringar 1790 Interimsfordringar, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1910 Kassa 1920 Plusgiro 1930 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1563 Kundfordr hos andra koncernftg 204 1569 Värderegl kundfordr konc.ftg 204 1570 Kundfordringar hos intresseftg 204 1575 Osäkra kundfordr intresseftg 204 1579 Värderegl kundfordr intr.ftg 204 1580 Kontokort och kuponger 204 - Om du byter konton för kundfordringar och/eller leverantörsskulder och har obetalda fakturor innebär det att du kommer behöva byta konto på verifikationerna som skapas när du bokför en betalning på dessa fakturor. Detta eftersom programmet kommer att använda det nya kontot för kundfordringar/leverantörsskulder när betalningen bokförs. Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 8 BASKONTON UNDERKONTON 14 Lager K1 1400 Varulager 15 Kundfordringar K1 1510 Kundfordringar 1560 Kundfordringar hos dotterföretag 1570 Kundfordringar hos intresseföretag 16 Övriga kortfristiga fordringar K1 1610 Fordran hos anställda/förtroendevalda Vid belåning av kundfordringar övertar factoringföretaget administrationen av kundfordringarna men vi har kvar risken. Detta innebär att kundfordran är kvar i vår bokföring. De belånade kundfordringarna ställts som säkerhet för en kredit och därför ska dessa redovisas i balansräkningen under rubriken Ställda panter m.m. – ”inom linjen” .
Processrättens grunder

Kundfordringar kontoplan

17.11.2018 Balance sheet: Accounts according to the basic chart of accounts in Procountor since November 2018 V A S T A A V A A A K T I V A A S S E T S Pysyvät vastaavat Bestående aktiva Non-current assets Aineettomat hyödykkeet Immateriella tillgångar Intangible assets Mats Brockert konstaterar i artikeln Nya K2-regler och uppdaterade BAS-böcker för 2017 (Bulletinen 4/2016) att bokslutsbokens exempel för dessa konton inte speglar hur nedskrivningar av kundfordringar brukar redovisas (avsnittet Fördjupningsdelen i BAS-böckerna). Följande konton slopas nu.

54. 55, 16, Övriga kortfristiga fordringar. 56, 1610, Fordringar hos anställda, 1610. 57, 1620  Kontoplanen • Förteckning över alla konton man behöver använda i sin Bokföring; 12.
Fast telefon kostnad

sensys gatso utdelning
kungsmad växjö program
spanska lärare stockholm
konwersja pdf do jpg
sömmerska kalmar storgatan
studera journalistik utomlands

Försäkringar Inventarier Kontot kundfordringar: Du får betalt B4 Inventarier B6 Varulager B7 Kundfordringar Bilagor BAS Kontoplan Faktura. Register.

□ koncernföretag. 1561 Kundfordringar hos moderföretag. Ett företags monetära kundfordran motsvarar summan av det monetära värdet inklusive moms för alla obetalda kundfakturor per ett visst datum. Klassificering I företagets bokföring ska du samla olika slags affärshändelser på olika konton, till exempel kundfordringar på kontot för just kundfordringar.