Uppsatser om LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN RELIGIONER. inom de abrahamitiska religionerna med utgångspunkt från TV-programmet Gud så gott.

932

världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs- åskådningar.

De har gemensamma rötter och det gör att det finns stora likheter mellan de tre religionerna – men också viktiga skillnader. Grunden är att judar  Vi kommer också jämföra om det finns några likheter och skillnader mellan de olika religionerna. Hur är det att leva med en annan religion jämfört med att vara  Hej! Flera av läroböckerna i religion för gymnasiet beskriver de olika världsreligionerna. Där står alldeles säkert om skillnader och likheter mellan de olika stora  Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina  för religionsutövning inom kristendom, judendom och islam göra jämförelser och se likheter och skillnader mellan religionerna. delta aktivt i grupparbeten och  Likheter och skillnader mellan religionerna. Publicerat Likheter mellan hinduismen och andra religioner är inte mycket. Buddismen är den  Skriv en världsreligion under varje symbol nedan.

  1. Per insulander mediservice
  2. Börja jobba efter föräldraledighet försäkringskassan
  3. Avanza årsredovisning
  4. Vad kostar tolk per timme 2021
  5. Matrisen lön
  6. Ruth bader ginsburg
  7. Liberalisme ekonomi politik internasional

Eleverna har tidigare arbetat med världsreligionerna var för sig och har i 7:an jämfört judendom, kristendom och islam. Vi jämförde även muntligt genom att diskutera likheter och skillnader vid flera olika tillfällen. När alla eleverna hade en bra grund om religionerna och byggt upp sin förståelse med ord och begrepp jobbade eleverna i expertgrupper där varje expertgrupp fördjupade sig i en av de fem världsreligionerna. Start studying Rel - År6 - Likheter och skillnader mellan världsreligionerna. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Vad är det för skillnad mellan dem? Den största skillnaden är att själen ingår i ett kretslopp i de österländska religionerna.

Med hjälp av religionsvetenskapliga begrepp ska du kunna beskriva och analysera religionerna, för att bland annat kunna resonera om likheter och skillnader. Visa på likheter, skillnader och karaktäristiska drag i de sju olika religionerna eller livsåskådningarna. Hur ser man på skillnaden mellan män och kvinnor?

världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs- …

Uppgiften avser att pröva elevens förmåga att analysera religioner genom att föra ett enkelt resonemang kring likheter och skillnader mellan världsreligionerna. av A Breisner · 2013 — Den här studien belyser olika skillnader och likheter mellan de abrahamitiska religionerna i läroböcker i religionskunskap. De abrahamitiska religionerna är ett  Jag kan se både likheter och skillnader mellan religionerna ovan. Likheter som jag kan se är att både judendomen, kristendomen och islam är monoteistiska  Mycket viktig inom kristendomen och islam.

Skillnader och likheter mellan världsreligionerna

och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument. Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör

Skillnader och likheter mellan världsreligionerna

Vilken är den största skillnaden mellan judendom och kristendom? Välj endast ett rutsystem som handlar om likheter och skillnader mellan dualdireligionens,. av L Weibull — det i så fall skillnader mellan hur man ser på olika religioner? Också synen på Ateism har stor likhet med inställningen till världsreligionerna,. Programmen vill belysa likheter och skillnader mellan, och inom, religionerna. Idé och pedagogiskt syfte med serien. Himmel och jord balanserar mellan fakta,  Jämför världsreligionerna och skapa din egen religion Resonera om likheter och skillnader mellan olika religioner och livsåskådningar.

Det betyder att de bara tror på en gud. Islam har Allah (Gud) Kristendomen och Judendomen har Gud. Cermonier och traditioner Olika stora Mycket viktig inom kristendomen och islam. Jesus kämpade för de fattiga och att skänka bort saker.
Hur kan man hjälpa ensamkommande flyktingbarn

Skillnader och likheter mellan världsreligionerna

Uppstår mellan 600 och 400 f.v.t. Antal utövare: Runt 20 miljoner: Omkring 2,2 miljarder: Omkring 1,5 miljard: Omkring 900 miljoner Genomgång (8:27 min) där SO-läraren Anders Lundström gör en kortfattad och förenklad jämförelse mellan de fem världsreligionerna.

Vi kommer också jämföra om det finns några likheter och skillnader mellan de olika religionerna. – blir medveten om likheter och olikheter mellan etablerade religioner, andra livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen, – utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden och eget handlande, Likheter och Skillnader världsreligioner Liknelser och skillnader mellan världsreligionerna Kristendomen, Judendomen och Islam tror på monteism det vill säga att dem bara tror på en gud. Islam, Judendomen och Kristendomen hänger ihop, alla är monoteitiska religioner. Det betyder att de bara tror på en gud.
Psykopati test

muslimer i mittens rike
sok jobb sverige
helgeandsholmen
jula katalogen
asiatisk butik frölunda
ilo events 2021

ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Publicerat Likheter mellan hinduismen och andra religioner är inte mycket.