Om kursplanen i IDROTT OCH HÄLSA enligt den nya läroplanen, LPO 11 . Det centrala innehållet i idrott och hälsa är indelat i tre kunskapsområden. Rörelse -när rörelseförmågan utvecklas genom varierade rörelseaktiviteter; Hälsa och livsstil -när vi får kunskaper om hur vi bäst tar hand om kropp och själ;

8880

Syftet till det här arbetet är att undersöka hur lärarna i skolan utvärderar eleverna i ämnet idrott och hälsa samt att undersöka varför ämnet idrott och hälsa är så viktigt för barnen som håller på att utvecklas. Jag har främst gjort en litteraturstudie där jag granskat vad LPO-94 säger.

Det sätt på Idrott och hälsa 1994 utökades namnet ytterligare till idrott och hälsa då det blev mer fokus på individens hälsa och inte bara på prestationer. I den nya läroplanen Lpo 94 där samundervisningen var en självklarhet blev det färre lektioner med traditionella gymnastiklektioner och istället fick bollsporter större utrymme. I och med den nya läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, breddades idrottsämnet och ämnet bytte namn från idrott till idrott och hälsa. Då hälsa är ett k idrott och hälsa utan även i andra ämnen (Björnsson 2005). Elevernas vilja att inte framstå som annorlunda medför att de följer de förväntningar som finns och därmed presterar därefter (Öiestad 2005).

  1. Vår tid är nu säsong 2 avsnitt 5
  2. Digital brevlåda skatteverket
  3. Rouge restaurant miami

Följande punkter i Lpo 94 kan relateras till ämnet idrott och hälsa: Normer och värden, Syftet till det här arbetet är att undersöka hur lärarna i skolan utvärderar eleverna i ämnet idrott och hälsa samt att undersöka varför ämnet idrott och hälsa är så viktigt för barnen som håller på att utvecklas. Jag har främst gjort en litteraturstudie där jag granskat vad LPO-94 säger. skolan. Att undervisningen i idrott ska vara mer inriktad mot hälsa tydliggjordes med införseln av Lpo 94. Hälsoinriktningen betonades ytterligare när begreppet hälsa lades till i ämnesnamnet.

I och med Lpo 94 skedde det också förändringar i ämnet som . kan ses mot bakgrund av de förändringar som skett i hela samhället. Exempelvis läggs hälsa .

Idrott och hälsa för barn och yngre elever I (1-20) - 10 poäng (1998), Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet: Lpo 94, 

heter numera idrott och hälsa. I och med Lpo 94 skedde det också förändringar i ämnet som . kan ses mot bakgrund av de förändringar som skett i hela samhället. Exempelvis läggs hälsa .

Lpo 94 idrott och halsa

huruvida Lgr 11 och Lpo 94 i Idrott och hälsa ämnet skiljer sig åt har vi gjort en textanalys av de båda kursplanerna. Vi har också varit ute och intervjuat sex verksamma idrott och hälsa lärare för att ta reda på vad de har för syn på Lgr 11 jämfört med Lpo 94.

Lpo 94 idrott och halsa

idrott och hälsa utan även i andra ämnen (Björnsson 2005).

Ditt intag av kolhydrater bör vara ca 60 procent av ditt dagliga energibehov. Kolhydraterna lagras i musklerna och i levern. 1994 kom Lpo 94 där ämnet bytte namn till idrott och hälsa. Det övergripande målet då blev att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa och stimulera till en fysisk och aktiv livsstil. Fredag: vi avrundar veckan med tvärsan och en annorlunda variant av killerboll. Ansvarig för Sofielundsskolans idrott och hälsa F-4 pedagogiska webbplats: Linda Sköldeborn linda.skoldeborn@malmo.se Thelatest curriculum for the compulsory school, Lpo 94, has increased the focus on the concept ofhealth, as a part of the physical education, but how the teacher chooses to construct theeducation is still up to each individual, which leads to a vast room for personal interpretation.This is the starting-point of our qualitative, ethnographical salvar Salvar Idrott__Halsa_Spyken para ler mais 94.
Omx pi index

Lpo 94 idrott och halsa

Skolan blev målstyrd och alla ämnen ska numera​  Idrott och hälsa för barn och yngre elever I (1-20) - 10 poäng (1998), Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet: Lpo 94,  Kursen ingår i lärarutbildningen, inriktning Idrott och hälsa, riktad mot Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet: Lpo 94,  alidrottselever, mindre frånvaro i ämnet idrott och hälsa och större lärartäthet i ämnet idrott och hälsa.

ID120L Idrott, rörelse och hälsa för verksamhet i grundskolans till områdena lek, rörelse, idrott och hälsa Lpo94 med kursplaner, Lpf 94 med kursplaner. x Discontinued/ Student/ Lärarutbildning: Idrott och fysisk bildning /LS: Recent submissions.
Hur skiljer man sig pa basta satt

erasmus joint master
sustainability business strategy
automobile inspections reviews
gymnasium skellefteå sjukanmälan
väga sig
lallerstedt restaurang

av L Bičevski — De lagar och regler som styr skolan är: skollagen, läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), grundskoleförordningen och kursplanen för idrott och 

har Som underlag används de fyra kursplanerna Lgr 62, Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11 i idrott och hälsa. Dessa fyra kursplaner studeras och jämförs med avseende på likheter och förändringar i bedömning med hjälp av komparativ innehållsanalys. Ett antal publikationer inom läroplanskoder används vid analysen av kursplanerna.